Giới hạn kiến thức JLPT N3  

  RSS

Tokodo Education
(@admin)
Active Member Admin
Tham gia: 2 năm trước
Bài đăng: 14
30/06/2018 12:09 chiều  
  • Phần từ vựng: khoảng 3750 từ. Về từ vựng, các bạn nên học theo giáo trình Mina no Nihongo trung cấp. Với khoảng 1200 từ vựng ở Mina sơ cấp và khoảng gần 2500 từ ở Mina trung cấp, lượng từ vựng này là khá đầy đủ để có thể thi N3.
  • Link download: Danh sách từ vựng

  • Phần kanji: khoảng 650 chữ. Ở bậc trung cấp các bạn đã học hết Basic Kanji quyển 1 thì sang đến N3, ngoài việc học thêm Sách Basic Kanji quyển 2 để đạt 500 chữ, bạn nên học thêm cả giáo trình Soumatome Kanji N3 nhằm đạt được lượng Kanji cần thiết.
  • Link download: Danh sách kanji

  • Phần ngữ pháp: Ngữ pháp N3 khá là khó. Tuy nhiên, các bạn chỉ cần học thêm quyển Soumatome Ngữ pháp N3 là đủ.
  • Link download: Danh sách ngữ pháp


Trả lờiTrích dẫn
Share: