Tokodo Education
Tokodo Education
Group: Admin
Tham gia: 2017/04/19
Active Member Admin
1
Bộ sách học tiếng Nhật cơ bản dành cho người mới bắt đầu

In forum #254 (GV Thảo - HV Mỹ Anh)

3 tháng  trước
Dưới đây là các tài liệu ôn thi JLPT do Tokodo tổng hợp được...

In forum #246 (GV Thúy - HV Thanh)

4 tháng  trước
Giới hạn kiến thức JLPT N3

In forum #246 (GV Thúy - HV Thanh)

4 tháng  trước
Tài liệu luyện thi JLPT N3

In forum #246 (GV Thúy - HV Thanh)

4 tháng  trước
File nay có thẻ giúp học viên có thể rèn luyện chữ viết ở nh...

In forum #254 (GV Thảo - HV Mỹ Anh)

4 tháng  trước
Tập viết bảng chữ cái HIRAGANA

In forum #254 (GV Thảo - HV Mỹ Anh)

4 tháng  trước
Chúng ta đã cùng lược qua các bảng chữ tiếng Nhật, mỗi bảng ...

In forum #254 (GV Thảo - HV Mỹ Anh)

4 tháng  trước
Chữ Kanji là một trong bốn hệ chữ của Tiếng Nhật với một số ...

In forum #254 (GV Thảo - HV Mỹ Anh)

4 tháng  trước
Bảng chữ Katakana hay còn được gọi là bảng chữ cứng trong ti...

In forum #254 (GV Thảo - HV Mỹ Anh)

4 tháng  trước
Đầu tiên là bộ chữ cái Hiragana, Hiragana có thể coi là bộ c...

In forum #254 (GV Thảo - HV Mỹ Anh)

4 tháng  trước
Bảng chữ cái HIRAGANA, KATAKANA, KANJI

In forum #254 (GV Thảo - HV Mỹ Anh)

4 tháng  trước
Thời gian học

In forum #246 (GV Thúy - HV Thanh)

4 tháng  trước
Giáo trình luyện thi N3

In forum #241 (GV Thảo - HV Yến)

4 tháng  trước
Thời gian học

In forum #241 (GV Thảo - HV Yến)

4 tháng  trước
Share: