Tập viết bảng chữ cái HIRAGANA  

  RSS

Tokodo Education
(@admin)
Active Member Admin
Tham gia: 2 năm trước
Bài đăng: 14
29/06/2018 5:08 chiều  

TẬP VIẾT CHỮ HIRAGANA

Hiragana_あHiragana_いHiragana_うHiragana_えHiragana_おHiragana_かHiragana_きHiragana_くHiragana_けHiragana_こHiragana_さHiragana_しHiragana_すHiragana_せHiragana_そHiragana_たHiragana_ちHiragana_つHiragana_てHiragana_とHiragana_なHiragana_にHiragana_ぬHiragana_ねHiragana_のHiragana_はHiragana_ひHiragana_ふHiragana_へHiragana_ほHiragana_まHiragana_みHiragana_むHiragana_めHiragana_もHiragana_やHiragana_ゆHiragana_よHiragana_らHiragana_りHiragana_るHiragana_れHiragana_ろ

wawo


Trả lờiTrích dẫn
Tokodo Education
(@admin)
Active Member Admin
Tham gia: 2 năm trước
Bài đăng: 14
29/06/2018 6:02 chiều  

File nay có thẻ giúp học viên có thể rèn luyện chữ viết ở nhà tốt hơn. (tệp đính kèm phía dưới)


Trả lờiTrích dẫn
Share: