ID Skype: Hướng Dẫn lấy ID Skype

Trình độ hiện tại:

Khóa học muốn theo học:

Bạn biết chúng tôi qua đâu:

Khung thời gian có thể theo học (giờ Việt Nam):

Nếu xảy ra lỗi hoặc chậm trễ bạn có thể đăng ký TẠI ĐÂY.

Học tiếng Nhật giao tiếp có thể thành công được hay không đều phụ thuộc phần lớn vào quyết tâm và nỗ lực của người học. Sẽ không có một lớp học, phương pháp học, giảng viên nào có thể giúp bạn thay đổi trình độ tiếng Nhật giao tiếp khi bạn vẫn còn những thói quen và tư duy cũ đối với việc học tiếng Nhật giao tiếp hiên tại của mình.