HỌC PHÍ CỦA MỖI KHÓA HỌC SẼ PHỤ THUỘC VÀO:

  • Trình độ tiếng Nhật của học viên hiện tại (qua kiểm tra trình độ)
  • Mong muốn của học viên và thời lượng có thể theo học.

Vì vậy khóa học 1 thầy kèm 1 trò sẽ phát huy đúng những kỹ năng mà học viên mong muốn và bổ khuyết đúng những điểm mà học viên cần khắc phục.