ĐĂNG KÝ HỌC NGAY

Bạn cần điền đầy đủ và chính xác thông tin biểu mẫu phía dưới.

Khung thời gian có thể theo học:

Bạn đồng ý nhận email về tài liệu học tập và thông tin về các khóa học của ET-Tokodo

Học tiếng Nhật giao tiếp có thể thành công được hay không đều phụ thuộc phần lớn vào quyết tâm và nỗ lực của người học. Sẽ không có một lớp học, phương pháp học, giảng viên nào có thể giúp bạn thay đổi trình độ tiếng Nhật giao tiếp khi bạn vẫn còn những thói quen và tư duy cũ đối với việc học tiếng Nhật giao tiếp hiên tại của mình.